+ 2014
+ 2013
+ 2012
+ 2011
+ 2010
+ 2009
+ 2008
+ 2007
+ 2006
+ 2005
+ 2004
+ 2003
+ 2002
+ 2001
+ 2000
+ 1999
+ 1998
+ 1997
+ 1996
+ 1995
+ 1994
+ 1993
+ 1992
+ 1991
+ 1990
+ 1989
 
In Ah Chun Solo Exhibition
In Ah Chun
2013-12-06 ~ 2013-12-29
   
 
Yun Suknam
YUN Suk-nam
2013-10-16 ~ 2013-11-24
   
 
Jin Meyerson
Jin MEYERSON
2013-08-28 ~ 2013-10-06
   
 
The moment, we awe
LEE Yongbaek / Ni Youyu / Seok Lee / Jin Yangping / Qiu Anxiong / Heo Suyoung / The Moment, We Awe
2013-06-19 ~ 2013-07-28
   
 
KIM Bo Hie
KIM Bo Hie
2013-05-08 ~ 2013-06-09
   
 
KANG Yo-bae
KANG Yo-bae / KANG Yo-bae
2013-03-27 ~ 2013-04-28
   
 
Kim Paik Sun
KIM Paik Sun
2013-02-22 ~ 2013-03-17
   
 
Collections
KANG Yo-bae / SONG Hyun-sook / Julian OPIE / CHUNG Sang-hwa / LEE Dong-youb / Atta KIM / LEE Myoung-ho / KIM Tschang-yeul / Antique / Anish KAPOOR / LEE Seahyun / LEE Yongbaek / Richard SERRA / ZHANG HUAN / BOOMOON / SUH Yongsun / Sam FRANCIS / Tim EITEL / GIM Eungwon(Soho) / Jin MEYERSON / LEE Dongi / Kyoung Tack HONG
2013-01-09 ~ 2013-02-08